Ma’ahad al-Aliy lil Dirasaat al-Islamiah wa al-‘Arabiyah

al-Tahqiq al-Wafi 'ala Munyatul Musolli

$40

التحقيق الوافي على منية المصلي 

Author: Abu Qutaibah Rashid Abdul Rahman Al-Fathani

Pages: 773

Type: Hardback

Kitab Munyatul Musolli adalah sebuah kitab Fiqh solat tulisan al-'Allamah as-Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fathani. Ia membawa maksud 'Cita-cita Orang Yang Bersembahyang'. Sudah sekian lama kitab ini digunakan dalam pembelajaran fiqh di sekolah-sekolah pondok dan madrasah di serata Nusantara. Kesemua aspek solat dibincangkan di dalam kitab ini.

Edisi ini ditahqiq oleh Baba Qutaibah Rashid bin Abdul Rahman al-Fathani.

You may also like

Recently viewed