Ma’ahad al-Aliy lil Dirasaat al-Islamiah wa al-‘Arabiyah

Sharh Mathla'ul Badrain wa Majma’ul Bahrain (3 Jilid)

$95

شرح مطلع البدرين و مجمع البحرين الجزاء الثالث

للشيخ محمد نب إسماعيل داودي الفطاني

Author: Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman al-Fathani

Pages: 571

Type: Hardback

Mathla'ul Badrain wa Majmu'ul Bahrain (Tempat terbit dua bulan purnama dan tempat berhimpun dua laut) merupakan kitab fiqh jawi yang lengkap. Mu'allif Syeikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani juga dikenali sebagai Syeikh Nik Mat Kecik merupakan cucu al-'Allmah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Syarah ini dikarang oleh Baba Abu Qutaibah Rashidi al-Fathani.

You may also like

Recently viewed