Ma’ahad al-Aliy lil Dirasaat al-Islamiah wa al-‘Arabiyah

Qalaid Jawahir fi Sharh Faridatul Faraid

$35

قلائد الجواحر في شرح فريدة الفرائد

Author: Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman al-Fathani

Pages: 575

Type: Hardback

Faridah al-Faraid merupakan kitab yang membicarakan ilmu aqidah Ahli Sunnah wa al-Jama'ah. Ia ditulis oleh Sheikh Wan Ahmad bin Zain al-Fathani. Kerana kemasyhuran kitab ini, beliau dikenali sebagai Tuan Faridah

Syarah yang diberi nama Qalaid Jawahir ini diusahakan oleh Baba Qutaibah Rashidi al-Fathani. 

You may also like

Recently viewed