Patriots Publishing

151 Kejatuhan Empayar Melaka

$16

Author: Rafe Rahmat

Pages: 249

Type: Paperback

1511: Kejatuhan Empayar Melaka ialah sebuah buku yang secara julung kalinya menyajikan sejarah yang tepat tentang bagaimana Melaka, sebuah kesultanan yang kuat dan kaya, jatuh ke tangan Portugis.  

Melalui penelitian yang mendalam dan sumber daya yang terpercaya, penulis akan membawa anda menyelami analisis-analisis mendalam, menghayati punca-punca kejatuhan empayar anak bangsa. Tidak guna beromantis sahaja tentang keagungan empayar ini, tanpa kita sendiri mencerakinkan punca tumbangnya empayar perdagangan terunggul dunia ini.  

Sambil anda membaca buku ini, anda akan sama-sama berjanji kepada diri dan anak bangsa, bahawa tidak sekali lagi anda mengulangi apa yang terjadi pada waktu silam dengan mempelajari sejarah. 

You may also like

Recently viewed