Perpustakaan Negara Malaysia

Tradisi Penulisan Manuskrip Melayu

$21

Author: Pelbagai

Pages: 283

Type: Kulit lembut

Buku ini mengandungi 17 kertas kerja oleh tokoh-tokoh yang tidak asing lagi dalam bidang manuskrip Melayu. Kertas-kertas kerja berkenaan telah dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Manuskrip Melayu yang telah diadakan di Perpustakaan Negara Malaysia dari 3 hingga 4 Oktober 1995. Bidang perkara yang dibincangkan agak luas meliputi skrip, alat tulis, kepengarangan dan lain-lain.

You may also like

Recently viewed