Baytul Hikma

Akidah Umat Islam

$13

Author: : Al-Imam Shaikh Al-Islam Abdullah Bin 'Alawi al-Haddad
Terjemahan: Mohd Saiful Aqil Naim Al-Siddiqi

Type: Paperback

Ketikamana golonga Ateis membawa syubhat anti-ketuhanan, maka kitab ini mendatangkan dalil mengenai kewujudan Tuhan yang Maha Esa. Ketikamana golongan Quranis/Anti-hadith datang membawa keraguan terhadap hadith dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w., maka kitab ini membawa hujahan membidas golongan sedemikian. Ketikamana golongan Syiah membawa syubha meredahkan para sahabat, Imam al-Haddad membawa akidah yang sejahtera untuk membela para sahabat - Moga Allah meredhai mereka semua. Begitu juga lain-lain aliran yang menyeleweng sama ada klasik seperti Mujasimmah, Muktazilah, Nawasib dan lain-lain, mahupun yan gmoden seperti Liberal dan Sekular (yang pada hakikatna sudah lama bertapak namun hanya penjenamaan semula sahaja.)

You may also like

Recently viewed