Darul Hikmah Press

Al-Ghayth al-Mughdiq fi Sullam al-Mantiq

$18

Author: Sheikh Abdullah Rais al-Rasmuki al-Maghribi

Type: Paperback

Pages: 277

Kitab “al-Ghayth al-Mughdiq fi Syarhi Sullami al-Mantiq” merupakan himpunan syarahan Sheikh Abdullah Rais al-Rasmuki al-Maghribi ke atas matan “As-Sullam” di dalam ilmu Mantiq. Syarahan ini dikumpulkan dan disusun oleh murid beliau dari bangsa Melayu yang belajar di tanah Maghribi; iaitu Ustaz Izham Hakimi.

You may also like

Recently viewed