IBDE

Apa Itu Tasawuf?

$16

Author: Martin Lings

Pages: 166

Type: Hardback

Buku ini ditulis untuk pembaca Barat, namun pesan dan hasil perenungan akliah yang terkandung dalamnya tetap bermanfaat kepada sesiapa pun walau di mana jua. Dalam mengerjakan terjemahan bahasa Melayu ini, telah saya cuba pada beberapa tempat untuk menghilangkan latar Baratnya dan menggantikannya dengan ucapan yang lebih dekat dengan pembaca yang sudah agak mengenali agama Islam dalam rantau Melayu.

Dalam pada itu saya banyak mengguna atau memperkenalkan kembali kosa kata yang dulu pernah menjadi kebiasaan dalam persuratan kesufian dan sastera di Tanah Jawi namun kini jarang sekali disebut dalam tulisan mahupun percakapan harian. Semoga ini memberi manfaat dalam memenuhi keinginan kita untuk memperoleh kefahaman dan pengenalan tentang sisi batin agama Islam sambil membantu kita menghimbau gaya pengucapan nenek moyang kita sendiri.

You may also like

Recently viewed