Nizamiyyah Publications

Aqidah, Akal, Ilmu dan Adab: Asas Pendidikan Imam Sanusi

$12

Author: Zainul Abidin Bin Abdul Halim 

Pages: 49

Type: Paperback

Hukum akal memiliki kedudukan yang isitimewa dalam Islam dan dalam kaedah kajian Aqidah Ash'ariyyah secara khusus. Ini kerana akal merupakan wahyu dari dalam diri insan seperti yang disebut oleh Imam al-Ghazali di dalam kitab al-Iqtisad fi al-I'tiqad. Imam al-Juwayni pula menyatakan bahawa orang yang tidak mengetahui hukum akal bererti dia tidak berakal. Jika begitu, apakah rahsia di sebalik hukum akal sehinggakan ia diberi penekanan yang amat besar oleh ilmuwan Islam? 

You may also like

Recently viewed