Darul Banjari

Az-Zubdah

$14

Author: Sheikh Ibrahim bin Masran al-Banjari

Pages: 150

Type: Paperback

Kitab Az-Zubdah Fi Syarhil Burdah merupakan kitab yang sangat bagus untuk penuntut ilmu pertengahan, asatizah dan peminat burdah.

Dalam kitab ini pengarang mensyarahkan makna bagi tiap-tiap bait dari awal hingga akhir.

Pengarang juga mengeluarkan isyarat-isyarat yang tersirat disebalik bait-bait syair dan mendatangkan asal ambilan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga pembaca akan merasa bahawa bait-bait qasidah Burdah ini semuanya muwafaqat dan terpayung di bawah petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah.

Disertakan juga sanad dan beberapa fawaed.

Turut dilampirkan matan Burdah yang sudah ditahqiq.

You may also like

Recently viewed