UPM Press

Balaghah Melayu Berdasarkan Balaghah Arab: Satu Pengenalan Dalam Ilmu Bayan

$10

Author: Mohd Zaki Abd.Rahman, Che Radiah Mezah

Type: Paperback

Pages: 54


Buku ini membincangkan aspek ilmu bayan dalam bahasa Melayu yang diterapkan daripada balaghah Arab. Ilmu bayan (atau boleh diterjemahkan sebagai ilmu bahasa kiasan) yang merupakan salah satu daripada tiga cabang perbahasan ilmu balaghah, memfokuskan pembentukan ayat yang membicarakan selok belok gaya penyampaian sesuatu maksud melalui pelbagai tahap ungkapan. Terdapat banyak aspek yang mempunyai persamaan antara bahasa Arab yang dengan sedirinya menggambarkan bahasa Melayu juga mempunyai ciri-ciri balaghah yang tinggi. Buku ini adalah kesinambungan kepada buku Ilmu Ma`ani yang telah diterbitkan pada 2013. Aspek yang dibincang dalam buku ini ialah pengalaman kepada pelbagai bentuk bahasa kiasan, termasuk jenis-jenis penyerupaan dan wajaran.

You may also like

Recently viewed