Rabbani Books

Beberapa Peristiwa dan Iktibar daripada al-Quran dan al-Sunnah

$20

Author: Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti / Kumpulan Penterjemah Akademi Tursina

Pages: 424

Type: Paperback

Perbahasan buku ini asalnya diambil daripada salah satu siri Kuliah Pengajian al-Quran yang disampaikan oleh asy-Syahid Dr Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti . Siri kuliah yang berjudul Mashahid wa 'Ibar min al-Qur'an wa al-Sunnah (Beberapa Peristiwa dan Iktibar daripada al-Quran dan al-Sunnah) ini mengandungi 30 kuliah yang kemudiannya diterjemah dan disunting menjadi 30 bab dalam buku ini. 

Dalam setiap kuliah, asy-Syahid Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti mengajak kita merenung satu-satu peristiwa atau senario yang diambil daripada al-Qur'an, hadis atau sirah. Kisah-kisah yang dinukilkan di sini biasa didengari, namun kupasan beliau amat istimewa kerana memuatkan analisis beliau yang mendalam dan halus terhadap sesuatu peristiwa. Setiap kuliah membawa tema tertentu, dan tema-tema yang diangkat menjurus kepada aspek pengukuhan iman dan akidah.

You may also like

Recently viewed