ITBM

Buku (Kumpulan Puisi Kanak-Kanak)

$18

Author: Mahaya Mohd. Yassin

Pages:

Type: Paperback

Kumpulan Puisi Kanak-kanak: Buku mengetengahkan empat jenis puisi iaitu gurindam, syair, pantun dan sajak secara serentak.

Rakaman fikiran dan perasaan bertemakan keagamaan, kasih sayang, patriotisme dan pemuliaraan alam sekitar diolah dengan mudah dan indah.

Kepelbagaian bentuk puisi sebenarnya, ialah nilai tambah untuk proses pencernaan citra dan iktibar dalam kalangan khalayak. Mereka juga dapat dibimbing untuk menyampaikan setiap puisi dengan gaya dan kaedah yang betulsedari awal.

Di samping itu, kegiatan pengukuhan serta mewarna ilustrasi disediakan demi memugar daya fikir, kreativiti dan imaginasi kanak-kanak. Peluang yang saling melengkapi ini, akhirnya akan mencergaskan rohani, intelek, emosi dan sosial kanak-kanak.

Oleh itu, kecintaan akan budaya ilmu dan tabiat membaca akan tersemai dengan amalan yang menyeronokkan dan membijaksanakan.

You may also like

Recently viewed