DBP

Faridah al-Faraid fi 'ilm al-'Aqaid

$18

Author: Shaykh Wan Ahmad al-Fathani, Ibrahim Abu Bakar

Pages: 

Type: Paperback

Sejarah kesusasteraan Melayu tradisional membuktikan bahawa penulisan sastera kitab dalam masyarakat Melayu berkembang dengan lebih mendalam apabila Islam tersebar secara luas di alam Melayu dan munculnya beberapa keraton Melayu Islam seperti di Pasai, Melaka, dan Aceh. Penatikan Islam yang berpusat di masjid-masjid dan di istana raja-raja Melayu telah mendorong kitabiran kitab kitab, yang sebahagiannya dikarang atas permintaan raja-raja Melayu Islam.

Faridah al-Farãid fi 'llm al-'Aqaid yang diterbitkan ini tergolong dalam kitab sastera. Pelbagai persoalan dan masalah yang berkaitan dengan agama Islam dibicarakan dalam sastera kitab ini. Terangkum dalamnya adalah persoalan Tauhid, Rukun Islam, Rukun Iman, Sifat Allah, apostolik dan perkara-perkara di alam ghaib, seperti kiamat, neraka, neraka, dan syurga. Gambaran ringkas mengenai Faridah al-Faráid fi 'Ilm al-'Aqáid ini tidak hanya menambah kitab sastera kitab yang sedia ada, tetapi menjadi penting kepada pembaca, pelajar, dan penyelidik untuk mengkajinya dalam konteks sastera kitab.

 

You may also like

Recently viewed