Moka Mocha Ink

Gambar Melayu Era Studio

$24

Editor: Norman Yusoff

Pages: 221

Type: Paperback 

Writers: Ani Aziz, Azrin Fauzi, Daniyal Kadir, Fadli Al-Akiti, Hani Salwah Yaakup, Mohd Danial Abd Aziz, Mohd Rahhiemi Alias, Mohd Sazni, Muzzamer Rahman, Norman Yusoff, Ridhwan Saidi, Sayidah Mu‘izzah

Esei-esei dalam Gambar Melayu Era Studio – Siri Kumpulan Esei Wayang Budiman ini adalah himpunan penulisan tentang filem-filem Melayu yang dihasilkan ketika ‘era studio’ di Singapura dan Kuala Lumpur. Esei-esei ini mencakupi topik dan fokus yang luas dan beraneka: yang menyulam masuk konteks atau menghubungkan filem dengan semangat era atau zamannya; yang membacanya dari perspektif genre dan kategori; dan, yang meneliti hubungan filem dengan teks atau medium seni lain. Hal ini dapat menyaksikan kelangsungan terhadap apresiasi filem-filem era studio ini dengan pelbagai peranan dan kepentingan: sebagai ekspresi seni, artifak budaya dan warisan, rakaman sejarah, aparatus politik dan propaganda, dan sumber hikmah dan keilmuan.

 

You may also like

Recently viewed