Qaf Media

Hikayat Auliya' / Kisah dan Petuah Kekasih Allah

$16

Author: Syekh Muhammad Abu al-Yusr Abidin

Pages: 488

Type: Paperback

Imam al-Junaid ditanya, “Apa gunanya hikayat-hikayat bagi seorang murid?”

“Hikayat-hikayat adalah serdadu dari serdadu-serdadu Allah yang karenanya hati para murid menjadi kuat,” jawabnya.

“Apakah itu ada dalilnya?”

“Ada. Simak firman Allah, Dan semua kisah rasul-rasul telah Kami ceritakan kepadamu, yaitu kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu (Hud: 120).”

Dari kitab-kitab tafsir, sejarah, biografi, thabaqat, penulis buku ini memilih beberapa cerita yang dapat menghibur jiwa—tentang hamba-hamba Allah yang saleh dan ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka dan berpegang pada syariat Allah serta sunnah Rasul-Nya.

Lewat hikayat mereka, buku ini mengandung semua makna tasawuf sebagaimana disebutkan al-Junaid, yaitu sikap zuhud di dunia, tawakal kepada Allah, bersemangat dalam melakukan ketaatan, sabar menghadapi kekurangan, dan makna luhur serta akhlak mulia lainnya. Imam al-Junaid meringkas lewat ucapannya,“Tasawuf ialah keluar dari akhlak-akhlak yang rendah dan masuk ke akhlak-akhlak yang mulia.”

 

You may also like

Recently viewed