Perpustakaan Negara Malaysia

Hilyat al-Abdal Perhiasan Para Wali Pemilik Pengganti

$17

Author: Rohaimi Rastam

Pages: 157

Type: Paparback

Kitab Hilyat al-Abdal ditulis dalam tempoh Shaykh Ibn Arabi berada di Mekah pada 12 Rabiulawwal 599H sebelum bermusafir ke Baghdad pada 601H. Kitab ini disiapkan penulisnya setelah memohon petunjuk (istikharah) daripada Allah bersangkutan dengan permintaan dua sahabat beliau semasa menziarahi maqam 'Abdullah Ibn Abbas sepupu Rasulullah di Taif. Mereka meminta agar menulis sesuatu yang dapat memberi manfaat mengenai jalan akhirat. Hilyat al-Abdal berbentuk risalah berhubung dengan empat perhiasan rohaniah yang mewariskan empat tunggak makrifah, empat hal rohaniah dan empat maqamat kepada murid dan muhaqqiq yang menguasainya.

You may also like

Recently viewed