Khazanah Fathaniyah

Himpunan Daftar Harga Mathbaah, Maktabah Dan Kedai Buku Di Tanah Melayu

$28

Author: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Pages: 489


Isi kandungan:

Naskhah 1: Daftar Harga Haji Omar bin Haji Ahmad Syakur/No 10, Bagdad Street, Singapore, 1914. 

Naskhah 2: Fahrasah Maktabah Al-Tahdhir yang empunyanya Haji Ali M. S. Shalih/No 58, Bassorah Street, Singapore. Diasaskan pada 24 Rabi'ul Awwal 1339 bersamaan dengan 6 Disember 1920.

Naskhah 3: Daftar Harga Haji Abdullah bin Haji Muhammad Sa'id/54, Bussorah Street, Singapore, 1 Muharram 1345 bersamaan 1926-1927.

Naskhah 4: Daftar Harga Haji Omar bin Haji Ahmad Syakur/No 7, Baghdad Street, Singapore, 1928.

Naskhah 5: Daftar Harga Haji Muhammad Siraj/No 43, Bussorah Street, 1347 1928-29.

Naskhah 6: Daftar Harga Haji Abdullah bin Haji Muhammad Sa'id/54, Bussorah Street, Singapore, 1349 bersamaan 1930-1931.

Naskhah 7: Qaimatul Kutub Haji Abdullah bin Mohd Nuruddin ar-Rawa/No 55, Acheen Street, Penang, 1936 sampai tahun 1937 (cap yang ketujuh).

Naskhah 8: Daftar Kesebelas Al-Maktabahh wa Al-Mathba'ah Az-Zainiyyah Taiping, Perak, dikeluarkan pada 15 Jun 1937, 1356 1937-1938.

Naskhah 9: Buku nota tulisan tangan diberi judul "Harga Kitab-Kitab yang dijual di Makkah al-Mukarramah 1369 | 1950 / 27.9 = 2493".

Naskhah 10: Katalog Kajian Khazanah Klasik Islam dan Melayu / Karya-karya Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah/Khazanah Fathaniyah - Pengkaji, Kuala Lumpur, 1421H 2000M.

You may also like

Recently viewed