Nurul Anwar Bookstore

Islam Dan Melayu: Martabat Umat dan Daulat Rakyat

$11

Author: Siddiq Fadzil

Type: Paperback

Pages: 209

Buku ISLAM Dan MELAYU: Martabat Umat dan Daulat Rakyat ini perlu menjadi koleksi anda sebagai membuka pandangan pembaca berkaitan usaha membina watak bangsa yang agung di tengah perbincangan bangsa begitu hangat dibicarakan.

Buku ini menyerlahkan peranan Islam dalam pembentukan jati diri, pandangan sarwa dan etos Melayu. Mengungkap sumbangan besar Islam kepada umat Melayu sehingga tanpa Islam, Melayu kehilangan segala-galanya. Justeru, Islamlah yang telah mengangkat daulat keinsanan mereka pada masa lalu, dan Islamlah yang menentukan martabat mereka pada masa mendatang.

Perjuangan pemberdayaan bangsa harus berpaksi kepada konsep al-'izzah, kurnia keunggulan dari Allah kepada umat yang memenuhisyarat ketulenan iman.Keungulan hakiki ini hanya dapat diraih lewat agenda pembinaan watak bangsa berasaskan nilai kemakrufan. Untuk itu bangsa harus kembali mengakar pada tradisi Islaminya, di samping menyesuaikan diri seperlunya dengan realiti kini dan nanti.

You may also like

Recently viewed