Rihla Media

Kefakiran Dan Zuhud Dalam Islam

$18

Author: Imam al-Ghazali
Type: Paperback
Pages: 276

Orang yang zuhud ialah orang yang berdikari dan mandiri, serta tidak bergantung harapan kepada orang lain, tidak meminta-minta, dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Walaupun kebergantungannya hanya kepada Allah SWT, namun dia tetap berusaha sedaya upaya dan sehabis baik dalam menyara kehidupan dan tanggungannya dengan bekerja mencari rezeki yang halal lagi baik. Sama ada dirinya miskin atau kaya, hidupnya tetap bersederhana, tidak boros dan membazir, tidak juga kedekut dan kikir, tidak berbuat kezaliman dan kemaksiatan, bahkan sentiasa bersungguh-sungguh memperelokkan dirinya dengan sifat-sifat yang mulia dalam memenuhi tugas hakikinya sebagai hamba dan khalifah Allah & di dunia, demi memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat sana.

Buku Kefakiran dan Zuhud dalam Islam ini merupakan terjemahan Kitab al-Faqr wa al-Zuhd, suatu bab dalam karya agung Imam al-Ghazali yang berjudul Ihya' Ulum al-Din. Dalam karya ini, terdapat kira-kira 66 ayat Qur'an, 358 riwayat, dan 3 syair sebagai dalil, bukti dan penjelasan berkenaan kefakiran dan zuhud. Sungguh pun kefakiran dan zuhud itu berbeza, namun saling berkait rapat, seseorang tidak dapat berada di peringkat kefakiran melainkan menempuh jalan zuhud terlebih dahulu dengan meninggalkan segala keinginan, keterkaitan dan keterpautan hati terhadap dunia dan segala macam habuan bagi dirinya. Harta diumpamakan seperti air, yang diperlukan oleh seseorang untuk meneruskan keberlangsungan hidupnya. Namun demikian, hati seseorang itu sepatutnya tidak terpaut dan tertumpu kepada air tersebut, melainkan kepada Allah SWT sahaja.

You may also like

Recently viewed