Institut Imam Ahmad ibn Idris

Kelebihan Bait al Maqdis

$35

Author: Al-Imam al-Hafiz Dhiya’ al-Din Muhammad ibn Abdul Wahid al Maqdisi al Hanbali

Type: Paperback

Pages: 336

Kitab ini merupakan himpunan 66 hadith berkaitan kelebihan Bait al-Maqdis himpunan seorang tokoh Ulama Syam. 

Kandungan kitab ini membawa pembaca menerokai keunggulan dan kemuliaan Tanah Suci Baitulmaqdis yang sejak sekian lam telah diceroboh oleh kuffar.

You may also like

Recently viewed