Institut Imam Ahmad ibn Idris

Kelebihan Makkah & Keistimewaan Mendudukinya

$22

Author: Abu Sa’id al Hasan ibn Yasar al-Basri

Pages: 136

Type: Paperback

Kitab berjudul Fadhail Makkah wa al Sani Fiha ini merupakan Himpunan Kelebihan Tanah Suci Makkah bersumberkan al-Qur’an, Hadith-hadith Nabi Muhmmad dan atahr-athar para sahabat.

Ia merupakan antara karya terawal yang ditulis berkenaan kelebihan Makkah Mukarramah karangan Imam Hasan al-basri yang wafat pada tahun 110 Hijrah.

You may also like

Recently viewed