Nizamiyyah Publications

Kemurungan & Depresi Punca dan Penawarnya

$16

AuthorSaid Ramadan Al-Buti
Penterjemah: Ahmad Naqiuddin Awaluddin & Mohd Nur Azuan Mohd Nasir

Pages: 174

Type: Paperback 

Meskipun sudah banyak kajian dan penyelidikan dijalankan terhadap penyakit ini, malah karya mengenainya juga sudah ada di pasaran sebagai bahan bacaan, rujukan dan panduan kepada masyarakat dalam menghadapi gangguan kemurungan atau depresi ini, kita harus bersyukur kerana al-Shahid al-Shaykh Sa'id Ramadan al-Buti (semoga Allah merahmati beliau), seorang tokoh ilmuwan Islam yang terkenal dengan kebernasan pemikirannya dalam menyampaikan ilmu dan dakwah kepada umat manusia di seluruh dunia telah turut mewacanakan isu krisis tekanan jiwa dan mental ini.

Beliau telah mengupas faktor-faktor keterdedahan manusia terhadap penyakit ini dari aspek seperti kejahilan terhadap hakikat kehidupan dan ketakutan melampau terhadap musibah serta kaedah pencegahan dan perawatannya yang dibentangkan daripada Al-Quran dan al-Sunnah.

You may also like

Recently viewed