UPM Press

Keris Melayu Semenanjung: Suatu Pengenalan

$21

Author: Abdul Mu’ati @ Zamri Ahmad

Pages: 134

Type: Paperback

Dihasilkan daripada penyelidikan selama lebih tiga tahun. Maklumat yang disajikan dalam buku ini dikumpul melalui pembacaan bahan rujukan bercetak dan bahan digital dalam talian, kunjungan dan pemerhatian di tempat pembuatan senjata pusaka, lawatan ke muzium di seluruh Malaysia dan Singapura. Termasuk lawatan ke muzium pusaka di Jakarta, dialog dalam seminar berkaitan perkerisan dan forum maya dengan beberapa kolektor keris dan temu bual dengan beberapa orang empu, pandai besi, tukang sarung, tukang hulu, pedagang keris dan kolektor keris. Buku ini diharap dapat dijadikan rujukan bagi penggemar keris dan juga generasi akan datang untuk mengenali keris. Seterusnya memahami signifikannya keris dalam pembentukan tamadun Melayu, khususnya di Semenanjung Malaysia.

You may also like

Recently viewed