UPM Press

Keris Warisan Melayu

$33

Author: Abdul Mu’ati @ Zamri Ahmad, Muhammad Pauzi Abd Latiff

Pages: 138

Type: Paperback

Keris adalah senjata yang dihasilkan oleh orang Melayu, penduduk asal di Alam Melayu. Di samping digunakan sebagai senjata, keris juga adalah lambang maruah, lambang kuasa, dan pelengkap busana Melayu dalam majlis-majlis istiadat. Buku ini dihasilkan untuk memperkenalkan keris kepada para pembaca. Justeru buku ini memaparkan bahagian-bahagian pada keris, variasi bilah mata, hulu, sarung, dan pendokok. Kesemua keris yang ditunjukkan dalam buku ini adalah koleksi Muzium Warisan Melayu, Universiti Putra Malaysia.

You may also like

Recently viewed