Pertubuhan Pendidikan Futuwwah

Khulasah Faham Ilmu

$19

Author: Wan Suhami Wan Abdullah

Type: Paperback

Pages: 220

Dalam pendahuluan Kitab Ihyā', Imām al-Ghazālī mengungkapkan betapa ramai di kalangan para penggiat ilmu yang keliru dan seakan tidak mampu mengenalpasti apakah ilmu yang benar dan apakah pula yang sebaliknya, sehingga wujud pelbagai kecelaruan. Ada yang menganggap kejahilan sebagai ilmu lalu mereka mempertahankannya. Di samping itu, lahir para 'ilmuwan' palsu dan keliru yang diangkat dan ditampilkan, lalu mempengaruhi dan berpengaruh dalam masyarakat, sehinggakan suatu yang munkar dianggap sebagai makruf dan sebaliknya yang makruf dibayangkan sebagai munkar. Tulisan ini berupa ringkasan dan sorotan terhadap faham-faham utama dalam Kitāb al-‘Ilm daripada Iḥyā' ‘Ulūm al-Dīn, karya Imām al-Ghazālī. Ia mengupas inti pati Kitāb al-‘Ilm dengan pendekatan dan kerangka yang dapat menzahirkan kembali gagasan pemikiran Imam al-Ghazālī sesuai dengan hal keadaan semasa. Ia menampilkan teks sebagai suatu penyelesaian bagi persoalan dan permasalahan sekarang. Dengan ini, teks dapat dihidupkan dan diletakkan pada tempatnya yang sesuai. Ini akan menyambung kembali tradisi Islam menjadi suatu mata rantai yang saling melengkapi dan dapat terus menyumbang. Manakala pembaca pula akan lebih mampu menghargai sumbangan dan kewibawaan pemikiran al-Ghazālī.

WAN SUHAIMI WAN ABDULLAH, adalah Profesor Madya di Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban (CASIS), Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur.

You may also like

Recently viewed