Galeri Ilmu

Kitab Tauhid Ilahiyyat, Nubuwwat dan Sam’iyyat

$21

AuthorUstaz Muhadir Haji Joll

Pages: 504

Type: Paperback

Buku ini menerangkan perkara-perkara penting dalam aqidah yang mesti difahami umat Islam dengan kefahaman yang benar. Aqidah yang benar akan menyelamatkan daripada kepercayaan yang membuta tuli atau ikut-ikutan. Penulis menerangkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat para nabi dan Rasul, para Malaikat, Kitab-kitab Allah, Hari Kiamat serta Qadha’ dan Qadar dengan huraian yang jelas berdasarkan dalil daripada sumber yang muktabar supaya pembaca dapat benar-benar faham dan beriman dengan keimanan yang sebenar.

You may also like

Recently viewed