Pustaka Syeikh Abu Bakar Bin Salim

Kumpulan Khutbah Dan Doa Yang Berkaitan Dengan Pernikahan & Kematian

$12

Author: Syed Muhammad Amin bin ‘Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syeikh Abu Bakar bin Salim Ba’Alawi Al-Husaini

Type: Hardback

Pages: 203

Mempelajari khutbah-kutbah dan doa-doa juga faedah-faedah yang berkaitan dengan pernikahan dan kematian merupakan tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW dan para salafus sholeh R.A. demi kesempurnaan acara-acara tersebut, dan juga sebagai nasehat dan peringatan untuk kita semua.

Berdasarkan firman Allah SWT : "Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman". { QS. Adz-Dzariyat: 55 }

Kitab in mencakup 25 perkara yang berhubungan dengan pernikahan, dan 24 perkara berhubungan dengan kematian, yang keseluruhannya merupakan hasil dari pelajaran guru kami Al-'Allamah Al-Faqih Al-'Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaith R.A., dan juga rangkuman dari kitab-kitab para 'ulama', yang kami tulis dan rangkum dengan tujuan agar mempermudah pembaca dalam mengamalkannya, dan supaya acara-acara Islami yang diadakan sesuai dengan syari'at Islam.

"Semoga buku ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi kami, keluarga dan para pembaca". Amin Ya Robbal 'Alamin.

You may also like

Recently viewed