ITBM

Kumpulan Puisi: Bagai Helang Tetap Pulang

$17

Author: Barupawati Utamaju Baharum

Type: Paperback

Pages: 133

"Jambangan puisi di tangan Barupawati adalah segugus kembang romantisme yang bertunas daripada benih perasaan. Ia berputik dan mekar sebagai reaksi terhadap rasionalisme yang melihat bahawa setiap ufuk rahsia alam dan horizon pengalaman itu boleh dimasuki dan diterangkan oleh akal manusia" — Norhayati Ab. Rahman, pengkritik dan penyair.

You may also like

Recently viewed