Akademi Jawi Malaysia

Manuskrip Perubatan Melayu: Warithan Kebitaraan Melayu

$17

Author: Mohd Affendi Mohd Shafri

Pages: 115

Type: Paperback

Buku yang terhasil daripada pembentangan di Persidangan Antarabangsa Manuskrip Perubatan Melayu (International Conference on Malay Medical Manuscripts, ICOMMM) yang telah diadakan pada 8-9 September 2018 di Auditorium Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala Lumpur. Persidangan ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk melakukan pengkajian secara saintifik ke atas manuskrip perubatan Melayu dalam mencari rawatan-rawatan yang sesuai digunakan untuk bidang perubatan, mengangkat warithan sains tempatan yang sudah lama terpinggir dan seterusnya berusaha untuk melakukan penyahBaratan dalam ‘ilmu-‘ilmu sains.

Makalah hasil pembentangan yang dimuatkan di dalam buku ini, antaranya membincangkan usaha-usaha rangkaian jaringan yang telah dibuat sejak dahulu lagi dalam kalangan ṭabīb dan peng‘amal perubatan Melayu di dalam perkongsian ‘ilmu penyediaan ubatan serta kaedah peramuan.

 

Di dalam beberapa makalah ini, pembaca juga diberitahu tentang penyelidikan di dalam genre manuskrip yang ada kepentingannya dalam kajian perubatan dan juga pembentangan kajian penyakit umum zaman moden, iaitu kanser, di mana pentunjuk kepada rawatan efektif mungkin dapat dijumpai melalui pengkajian manuskrip-manuskrip perubatan Melayu lama. Peluang-peluang mendalami ‘ilmu pengkajian manuskrip lama dengan pembentangan khazanah sedia ada di Muzium Kesenian Islam Malaysia juga memberi ma‘lumat penting kepada pengkaji-pengkaji yang bergiat di dalam bidang ini.

Apa yang menarik di sini, buku ini juga memasukkan makalah hasil pembentangan perspektif antarabangsa di mana peng‘amal perubatan Belanda telah menunjukkan minat masharakat bukan serantau sejak dahulu lagi terhadap kaedah perubatan Melayu.

You may also like

Recently viewed