Qaf Media

Maryam — Kisah Hidup Sang Perawan Suci Ibunda Almasih

$12

Author: Drs. K.H. Moersjied Qorie Indra, M.A.

Pages: 244

Type: Paperback

Maryam Sang Suci
Perwujudan Kehendak Tuhan

Isa adalah kalam Tuhan, Ruh-Nya yang mengejawantah di dunia. Sejak mula, sejak Hari kelahirannya, Isa telah menjadi tanda akan kuasa Allah yang tak terbantahkan. Ucapannya saat ia masih bayi yang merah telah membungkam para penghina dan pencela. Pijakan kakinya yang lembut membuka mata air di tanah untuk menghilangkan dahaga keluarganya, dan berbagai keajaiban lain mengiringi perjalanan hidupnya. Ia menjadi tanda (ayat) akan kuasa Tuhan, Raja semesta. Semua keajaiban dan keistimewaan itu melimpahkan ketenangan dan keyakinan ke dalam hati Sang Bunda, Maryam a.s.

Sejak mula, Maryam telah dipilih Allah untuk menjadi wadah yang suci bagi pengejawantahan kalam-Nya di dunia. Ia sendiri lahir dari pasangan ibu dan ayah yang keduanya telah berusia senja, yang tampaknya “tak mungkin” berketurunan. Masa anak-anak hingga dewasa dihabiskan di bait Allah sehingga kesucian dan kesalehannya senantiasa terjaga. Ia telah dipilih di antara wanita seluruh semesta untuk menjadi wasilah lahirnya Nabi dan Rasul yang mulia, Isa Almasih yang akan menyelamatkan kaumnya dari kesesatan dan kezaliman.

Buku ini menuturkan kisah Sang Perawan Maryam sejak masa sebelum ia dilahirkan hingga masa-masa paling berat hidupnya ketika ia harus menghadapi kecaman, penghinaan, dan pengucilan kaumnya sendiri, karena melahirkan seorang anak tanpa ayah yang membuahi.

Buku ini mengisahkan kesabarannya dan keimanannya yang kokoh kepada Allah sehingga ia bertahan menghadapi segala ancaman bahaya, pengucilan kaumnya, dan kezaliman penguasa yang terus mengejarnya untuk memadamkan cahaya kebenaran.

 

You may also like

Recently viewed