Hijjaz Publishing

Membongkar Hikayat Wali Songo 9: Bermulanya Peradaban Islam di Nusantara

$19

Author: Fadhli Nuruddin

Pages: 238

Type: Paperback

Walisongo atau Walisanga dikenali sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke 14. Namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan Kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luass serta dakwah secara langsung, membuatkan para Walisongo ini lebih banyak disebut berbanding yang lain. 

Dari nama para Walisongo tersebut, pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Walisongo yang paling terkenal, iaitu:

  • Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim
  • Sunan Ampel atau Raden Rahmat
  • Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim
  • Sunan Drajat atau Raden Qasim
  • Sunan Kudus atau Ja'far Sodiq
  • Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yaqin
  • Sunan Kalijaga atau Raden Sahid
  • Sunan Muria atau Raden Umar Said
  • Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah

You may also like

Recently viewed