ABIM

Menghibur Duka Mereka Yang Buta

$12

Author:  al-Zamakhshari
Penterjemah: Mohammad Syafiq Ismail

Pages: 37

Type: Paperback

Risalah yang kita khidmatkan di dalam terjemahan ini, selaku bukti bahawa keprihatinan sarjana Islam terhadap golongan O.K.U. bermula sejak daripada awal lagi, lebih kurang 900 tahun lampau risalah ini telah dikarang al-Zamakhshari, salah seorang sarjana Islam kurun 6 Hijriyyah - khusus dikarang buat sahabatnya yang diuji dengan kehilangan deria penglihatan.

Demikianlah dapat disimpulkan, bagi sesiapa yang menjejak kehidupan para sarjana ini, dan mengetahui kedudukan agama Islam di kehidupan mereka, sudah pastilah akan memahami bahawa Islamlah yang menggerakkan ulama-ulama ini, memberi mereka inspirasi dan kecelikan mata hati, untuk menulis dan mengangkat isu berkenaan O.K.U. di dalam buah penulisan mereka. 

You may also like

Recently viewed