Rihla Media

Mutiara Hikam - Huraian Kitab

$25

Author: Ibnu Abdil Barry

Pages: 351

Type: Paperback

Mutiara Hikam: Huraian Kitab Al-Hikam Al-Ataiyyah

Shaykh Ibnu ‘Aṭā’illāh al-Sakandarī telah mewariskan banyak penulisan penting yang mengabadikan nama beliau. Karyanya yang terbesar dan paling terkenal adalah al-Ḥikam al-‘Aṭā’iyyah, sebuah himpunan kata-kata hikmah yang ditulis sebagai pedoman bagi setiap insan yang hendak menempuh perjalanan menuju Sang Khāliq. 

Al-Ḥikam al-‘Aṭā’iyyah adalah hasil daripada kesucian tasawuf yang diterangi oleh al-Qur’an dan sunnah Rasulullah ﷺ. Setiap kata hikmah yang beliau tulis memiliki nilai-nilai pengajaran yang luhur yang membimbing kita kepada kefahaman, adab dan akhlak yang benar kepada Allah SWT.

You may also like

Recently viewed