Kenyalang Press

Nasihat Buat Pemerintah

$22

Author: Imam al-Ghazali

Translator: Yusra Hulaimi

Pages: 251

Type: Paperback

Nasihat Buat Pemerintah yang berada di tangan pembaca ini merupakan terjemahan karya Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali dengan judul asal, al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk. Risalah ini dikarang untuk ditujukan khusus kepada Sultan Muhammad bin Malik Shah, seorang pemerintah Empayar Seljuq pada waktu itu.

Dalam karya ini, susun atur kandungannya terbahagi kepada tujuh bab – didahului oleh satu bahagian awal yang diasingkan. Pada bahagian pendahuluan, Imam al-Ghazali menekankan asas-asas usul bagi iman, cabang-cabang iman yang melibatkan dasar-dasar keadilan dan kesaksamaan, serta hakikat dunia dan kematian yang mesti direnungkan dengan mendalam oleh para pemimpin.

Imam al-Ghazali kemudiannya membicarakan secara komprehensif perihal keadilan dan siasah, kementerian, kesetiausahaan, sahsiah seorang pemerintah, kata-kata hikmah para hukama’, kemuliaan akal serta perihal wanita. Banyak kisah pemimpin unggul terdahulu turut disertakan untuk dijadikan contoh teladan. Ternyata kandungan karya ini kekal relevan sebagai panduan bermakna untuk para pemerintah seluruh dunia.

 

You may also like

Recently viewed