Jejak Tarbiah

Negara Islam

$18

Author: Prof Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)

Pages: 226

Type: Paperback

Membaca buku Negara Islam karya Buya Hamka ini menbuatkan kita seakan-akan berada di zamannya. Konflik ummah, kerancuan pemikiran dan tekanan untuk mewajahkan Islam dalam masyarakat, dirasakan dalam setiap patah penulisannya.

Buya Hamka “memberontak” dan melepaskan segala yang terbungkam berhubung kerisauannya terhadap masa depan umat Islam Indoensia pada ketika itu. Idea-idea dan buah fikirannya berhubung sistem pemerintahan Isam yang diimpikannya amat luas mencapah merentasi fiqh, aqida dan falsafah.

Karya ini merangkumi tiga fasal utama yang menghurai pengertian dan maknaNegara Islam itu sendiri, sekali gus memberi penjelasan secara terperinci perihal dasar pemerintahan Islam dengan tuntas.

Buya Hamka mengambil pendektan seimbang(wasatiyyah) dalam mengupas persoalan negara Islam dengan tidak hanya bergantung kepada teks klasik semata-mata sebaliknya mengeluarkan ijtihad semasa melalui kefahaman terhadap kerangka demokrasi dan politik disekitarnya.

You may also like

Recently viewed