Akademi Jawi Malaysia

Nur al-Huda: Sharaḥan bagi Masa'il al-Tawhid (Kulit lembut)

$19

Author: Tuan Guru Ḥāji 'Adnān bin Ḥāji Muḥammad Samman

Type: Paperback

Pages: 253

"Kitab Tuan Guruku Faḍilatu's Shaykh 'Adnān Ḥāji Muḥammad Sammān ḥafiẓahu'Llāh yang dinamakan Nūr al-Huda (Cahaya Petunjuk) ini merupakan sharah huraian kepada kitāb aṣal ‘Masā’il al-Tawḥīd' susunan al-Marhūm Ayahandanya dan juga Tuan Guruku al-Ustādh al-Shaykh Ḥāji Muḥammad Sammān bin Ḥāji Muḥammad Khān (mashhūr dengan gelaran Tuan Guru Ḥāji Muḥammad Sammān Kati) raḍiya’Llāhu Ta’ālā ‘anhu. Kitāb sharah ini menggunakan bahasa yang lebih kontemporari dan moden berbanding kitāb matan yang aṣal (iaitu Masā’il al-Tawḥīd) dan beliau menerangkan perbaḥathan tertentu secara lebih terpeinci dan mendalam bagi memantapkan kefahaman para penuntut ‘ilmu."

- Kata Pengantar Engku Ahmad Fadzil bin Engku Ali

You may also like

Recently viewed