Nurul Anwar Bookstore

Nuruzh Zholaam

$9

Author: Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani

Pages: 118


Buku Akidatul Awam yang telah disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan judul Nuruzh Zhalam ini disajikan dengan bahasa yang indah dan lugas, sehingga mudah untuk kita pahami.

Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berusaha mengasah jiwa spiritual kaum muslimin dengan memaparkan siapa yang wajib kita imani, dan membangun kembali nilai-nilai keimanan kaum muslimin yang mulai pudar.

You may also like

Recently viewed