Khalifah Education & Foundation

Pedagogi Ramadan

$15
Author: Hasrizal Abdul Jamil
Type: Paperback
Pages: 215

Selepas naskhah Transformasi Ramadan ditulis lebih sedekad yang lalu, PEDAGOGI RAMADAN dihasilkan untuk meninjau Ramadan daripada kaca mata pendidik dan pendidikan. Pedagogi merujuk kepada urusan bagaimana sesuatu itu diajar dan dipelajari. Ia berbalik bukan hanya kepada pendidikan formal di sekolah, bahkan pendidikan tidak formal membabitkan keibubapaan di rumah, serta budaya masyarakat kita.

PEDAGOGI RAMADAN mengajak pembaca meneliti pengalaman kita belajar agama. Persoalan bagaimana Islam diajar dan dipelajari, banyak mempengaruhi cara kita beragama pada hari ini.

You may also like

Recently viewed