Rihla Media

Pegangan Orang Awam

$16

[Pre-Order] Expected to arrive mid-May 2022 

Author: Imam al-Ghazali 

Pages: 72

Type: Paperback

Aqidah merupakan dasar yang sangat penting dalam diri setiap muslim. Kelemahan dari segi akidah dapat mengakibatkan rosaknya keislaman seseorang. Oleh itu, para ulama terdahulu telah membuat rumusan dengan sangat teliti dan sistematik untuk menjelaskan dan menerangkannya.

Secara umum, pengajaran akidah dihuraikan oleh ilmu Usuluddin atau ilmu Kalam yang membekalkan seseorang Muslim dengan hujah-hujah ― sama ada 'aqliyyah atau naqliyyah ― bagi memantapkan asas-asas pegangan kepercayaan dan akidah Islam, juga diiringi dengan ilmu tasawuf untuk menghantarkan pengalaman Islam sampai ke darjat ihsan. Karya yang ditulis oleh Imam al-Ghazali (w.505 H/ 1111 M) ini merupakan huraian ringkas dan padat terhadap perkara tersebut.

 

You may also like

Recently viewed