PTS Publishing House

Pendidikan Psikologi, Mental dan Fizikal

$19

Buku jilid keempat dalam Siri Pendidikan Anak Dalam Islam versi 2022

Pada usia anak yang semakin meningkat, minda mereka mula menerima ilmu-ilmu kehidupan dunia. Ia menjadi tanggungjawab besar ibu bapa kepada anak dengan memberi pendidikan yang baik bagi mengisi pemikiran, pergerakan dan perasaan psikologi mereka. Islam turut mewajibkan setiap orang yang beriman menuntut ilmu kerana A olah berfirman dalam al-Quran, “Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?” (Surah az-Zumar, ayat 9)

Pendidikan Anak-anak dalam Islam, dirombak dan disusun semula sehingga dibahagikan kepada empat jilid. Dalam jilid ketiga ini, memfokuskan kepada proses memenuhi keperluan pendidikan psikologi, memahami keperluan pendidikan mental, dan melengkapkan keperluan pendidikan fizikal anak-anak.

You may also like

Recently viewed