UPM Press

Pengantar Balaghah Bahasa Melayu Berpandukan Balaghah Arab

$20

Author: Mohd. Zaki Abd. Rahman, Mohamad Husin & Che Radiah Mezah

Type: Paperback

Pages: 115

Buku ini membincangkan aspek ilmu balaghah dalam bahasa Melayu yang diadaptasikan daripada balaghah Arab. Ilmu balaghah terdiri daripada tiga cabang iaitu ma'ani, bayan dan badi'. Terdapat banyak aspek yang mempunyai persamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab yang dengan sendirinya menggambarkan bahasa Melayu juga mempunyai ciri balaghah yang tinggi. Semoga buku kecil ini dapat memberi sumbangan yang bermakna dalam menyebarkan maklumat tentang ilmu balaghah kepada pembaca dan seterusnya membantu mereka mendalami serta menguasai keindahan bahasa.

 

You may also like

Recently viewed