Khazanah Fathaniyah

Perkembangan Ilmu Nahu dan Sharaf Tokoh-Tokohnya Di Asia Tenggara

$18

Author: TG Haji Wan Muhammad Saghir Abdullah

Pages: 154

Type: Paperback

Membicarakan perkembangan ilmu-ilmu ‘Arabiyah, Nahwu, Sharaf, Balaghah, dll. Dilengkapi dengan transliterasi Matan al-Ajrumiyah dan pelbagai matan nahwu karya Syeikh Ahmad al-Fathani dalam bahasa Arab.


ISI KANDUNGAN:

-Sejarah Ringkas Ilmu Nahwu, Sharaf dan Balaghah di Dunia Melayu Ulama-Ulama di Dunia Melayu yang Menulis Ilmu Nahwu
-Syeikh Ahmad al-Fathani dan Penulisan Ilmu Sharaf
-Ulama-Ulama Dunia Melayu yang Menulis Ilmu Sharaf
-Syeikh Ahmad al-Fathani dan Cabang-Cabang Ilmu ‘Arabiyah
-Transliterasi Matan Al-Ajrumiyah

Lampiran:
- Lampiran salinan الرسالة الفطانية (Ar-Risalatul Fathaniyah)
- Lampiran cetakan الرسالة الفطانية (Ar-Risalatul Fathaniyah)
- Lampiran salinan منظومة الثمار الشهية (Manzhumatuts Tsimaris Syahiyah)
- Lampiran salinan منظومة عنقود اللآ يل (Manzhumatu ‘Unqudul La-ali)
- Lampiran salinan منظومة العوامل (Manzhumatul ‘Awamil)

You may also like

Recently viewed