Ma’ahad al-Aliy lil Dirasaat al-Islamiah wa al-‘Arabiyah

Qalaaid al-Jawaahir syarah Faridah al-Faraaid

$35

Author: Abu Qutaibah Rashidi ‘Abdurrahman al-Fathoni

Type : Hardback

Pages: 577

”Dan tidak syak lagi bahawa kitab Faridahtul Faraid ini ialah kitab yang membicarakan ‘aqidah Islamiyyah di atas manhaj Abu al-Hasan al-Ash’ari, yang masyhur diseluruh negara-negara Melayu-Islam. Lebih lagi di antara pelajar-pelajar dan orang ‘ilmuwan dan semua Muslimin daripada ahlus sunnah wal jamaah.”

Kitab ini ialah syarah kepada kitab Faridahtul Faraid karangan Sheikh Wan Ahmad al-Fathoni. 

You may also like

Recently viewed