Nizamiyyah Publications

Rahsia Memahami Hukum Pernikahan

$11

Author: Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafizh

Pages: 136

Type: Paperback

Kami telah menelaah kitab "al-Miftah li Bab al-Nikah" yang disusun oleh seorang ulama yang terkenal di Negara Yaman Hadramaut iaitu al-'Alim al-Allamah al-Da'i ila Allah al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafizh semoga Allah merahmatinya dan meninggikan darjat serta kita mendapat manfaat dengan ilmunya. Terjemahan kitab ini pada matannya dengan bahasa Melayu oleh saudara kita yang bersungguh-sungguh serta diberkati, "Ali Rasyid Abdul Hakim" dan disertai dengan beberapa huraian yang diambil dari beberapa kitab syarah fiqh mengikut mazhab Imam al-Shafi'i (semoga Allah meredai beliau), bersandarkan pengambilan hukum daripadanya dengan menghuraikan ibarat-ibarat serta permasalahan dan menjelaskan daripada teks aslinya bagi para pembaca serta penelaah pada buku terjemahan ini untuk memahami permasalahan-permasalahan dengan kefahaman yang benar atas izin Allah.

You may also like

Recently viewed