Akademi Pemikiran Turath

Risalah Mantiq

$15

Penulis: Al-‘Allamah al-Shaikh Muhammad Yasin al-Fadani al-Makki

Penterjemah: Ahmad Faiz Mohd Khalil al-Azhari

Muka surat: 145

Kitab Risalah Mantiq ini adalah kitab yang amat sesuai dipelajari oleh segenap peringkat penuntut ilmu. Ia disusun berdasarkan kaedah soal jawab, dan mudah difahami. Penterjemah telah menambah beberapa perbahasan yang tidak dikemukakan oleh pengarang bagi menyempurnakan faedah, dan memeneri pendedahan kepada penuntut tentang permasalahan yang bakal mereka temui dalam kitab-kitab berikutnya. Penterjemah juga telah meletakkan jadual dan rajah bagi setiap bab untuk memudahkan kefahaman pelajar pada ilmu ini. Semoga kitab ini menjadi asbab pembuka bagi mereka yang ingin menguasai ilmu mantiq. 

You may also like

Recently viewed