ABIM

Sastera Islami Retrospeksi dan Visi

$13

Author: Shaykh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti

Pages: 30

Type: Paperback

Sastera, sebagai salah satu jelmaan seni, merupakan roda yang melajukan pergerakan tamadun. Di dalam karya ini, Shaykh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, ulama yang tak asing lagi dalam kesarjanaan Islam kontemporari, menerangkan mengenai keperluan umat Islam kepada Sastera Islami; sebagai cara dakwah dan benteng pertahanan bagi umat Islam daripada kemasukan ideologi yang bukan-Islami. Beliau turut menekankan keupayaan sastera sebagai jelmaan seni, yang mampu menarik perhatian belia khususnya, untuk memahami nilai-nilai Islami dengan cara yang terbaik, yang prihatin kepada aspek emosi, dan bersesuaian dengan penerimaan mereka.

You may also like

Recently viewed