Nurul Anwar Bookstore

Sejarah Al-Ash'ari Dan Al-Asha'irah Di Nusantara

$14

Author: Zakaria Stapa, Indriaty Ismail, Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, Abdul Rahman Mahmood, Mohd Haidhar Kamarzaman, Mohd Faizul Azmi

Pages: 196

Type: Paperback 

Buku ini menyentuh mengenai Manhaj Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah, Asha'ari dan Asha'irah, tokoh-tokoh utama aliran Asha'irah dan cukup menjawab persoalan tersebut selain menjadi benteng akidah yang kukuh kepada umat Islam di Nusantara pada masa kini dan akan datang. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupan di zaman yang mencabar ini.

You may also like

Recently viewed