Nizamiyyah Publications

Sejarah Ringkas Mazhab Ashari di Barat Dunia Islam: Perkembangan, Tokoh-Tokoh Utama dan Karya-Karya Penting

$19

Pengarang: Dr. Khalid Zahri

Terjemahan: Zainul Abidin Bin Abdul Halim

Muka surat: 102

  • Siapakah tokoh ilmu kalam Ash'ari Maghribi yang lain selain Imam al-Sanusi?
  • Apakah sumbangan mereka dalam akidah dan sejauh manakah kesan sumbangan mereka ini?
  • Bagaimanakah perkembangan Mazhab Ash'ari di barat dunia Islam sehingga ke hari ini?
  • Apakah kontroversi yang pernah menimpa tokoh mazhab Ash'ari di Maghribi dan bagaimanakah pengkaji di sana sendiri menanggapi dan mendepaninya?

Kesemua persoalan ini dan berbagai lagi hal yang menarik telah disentuh oleh pengarang asal karya ini; Dr. Khalid Zahri, di dalam karya beliau yang berjudul Al-Masadir al-Maghribiyyah li al-'Aqidah al-Ash'ariyyah. Buku yang berada di hadapan anda ini pula berusaha mengumpulkan maklumat terpenting di dalam karya tersebut dan mempersembahkannya kepada khalayak pengkaji ilmu kalam sebelum mereka berenang di dalam lautan khazanah karya asal yang mengjangkau 700 muka surat.

You may also like

Recently viewed