Galeri Ilmu

Sifat 20: Suatu Pengenalan Asas

$20

Author: Ustaz Muhadir Haji Jol

Pages: 294

Type: Paperback

Buku ini membantu untuk mengenal Allah Ta’ala dan para rasul-Nya melalui pendekatan Sifat 20. Pendekatan ini cukup kuat sebagai benteng akidah daripada terpengaruh dengan fahaman yang keliru malah sesat dalam memahami sifat Allah ta’ala seperti Muktazilah, Musyabbihah, Mujassimah, Karamiyah dan lain-lain.

You may also like

Recently viewed